Komitet Naukowy
 
Przewodniczący:   prof. dr hab. Dariusz Wędzki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wiceprzewodniczący:  dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wiceprzewodniczący:  dr hab. Artur Hołda, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
   
Członkowie:  prof. dr hab. Halina Buk - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
   prof. dr hab. Jolanta Chluska - Politechnika Częstochowska
   prof. dr hab. Dorota Dobija - Akademia Leona Koźmińskiego
   dr hab. Monika Łada, prof. SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
   dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. UEP - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
   prof. dr hab. Edward Nowak - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
   prof. dr hab. Irena Olchowicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
   dr hab. Józef Pfaff, prof. UE - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
   dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
   prof dr hab. Marzena Remlein Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
   prof. dr hab. Anna Szychta - Uniwersytet Łódzki
   prof. dr hab. Dariusz Zarzecki - Uniwersytet Szczeciński