Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości 2020 był zorganizowany przez Katedrę Rachunkowości UEK oraz Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Katedrą Rachunkowości Finansowej UEK.

Komitet Organizacyjny
 
Przewodniczący:  prof. UEK dr hab. Artur Hołda
Sekretarz: dr Halina Stańdo-Górowska
Członkowie: dr Kinga Bauer
  mgr Bartosz Gołębiowski
  dr Ewa Grabowska-Kaczmarczyk
  dr Barbara Kawa
  dr Wojciech Kozioł
  mgr Katarzyna Mokrzycka-Kogut
  dr Marcin Osikowicz
  dr Jurij Renkas
  dr Anna Staszel
  dr Katarzyna Szymczyk-Madej
  dr Joanna Toborek-Mazur
  dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
 

Adres korespondencyjny
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Katedra Rachunkowości, OZKR2020)
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
tel.: 12 2935285

Kontakt e-mail:
Sprawy dotyczące publikacji: koziolw@uek.krakow.pl
Sprawy dotyczące płatności i faktur: staszela@uek.krakow.pl
Sprawy dotyczące obsługi strony internetowej: szymczyk@uek.krakow.pl
Pozostałe sprawy: ozkr2020@uek.krakow.pl